1

ÚČTOVNÍCTVO

2

Daňové priznania

3

EKONOMICKÉ SLUŽBY

Prečo sa rozhodnúť pre nás

Profesionalita

Sme profesionáli v tejto oblasti, naši účtovníci sa neustále vzdelávajú, aby sme neustále pracovali s najnovšími poznatkami a mohli Vás pripraviť na dôležité zmeny v legislatíve, ktorá ovlyvnuje Vaše účtovníctvo a Vaše podnikanie.

100% zastupiteľnosť

Vďaka tímu účtovníkov, máme tú správnu veľkosť a vieme zabezpečiť zastupiteľnosť pri akomkoľvek výpadku a všetky aktivity sú vykované načas.

Ekonomické aplikácie

Spoločnostiam s rozsiahlou fakturačnou agendou poskytujeme ekonomické aplikácie (vystavovanie faktúr s odoslaním priamo klientovi, evidenciu došlých faktúr s generovaním bankových prevodov importovateľných do ktorejkoľvek banky v SR).

Konzultácie s expertmi

Ak si to vyžaduje zložitosť prípadu, Váš prípad budeme konzultovať so skúsenými daňovými poradcami, s ktorými splupracujeme dlhé roky. Náš tím poskytuje poradenstvo na rôznych odborných poradenských fórach.

Pripravenosť na zmeny

Klientov informujeme o zákonoch a súvislostiach, ktoré by mohli byť pre nich zaujímavé, resp. ich využitie je pre nich výhodné. Nie sú to všeobecné informácie, ale cielene vybrané užitočné informácie pre konkrétneho klienta.

Prehľad

Ako náš klient budete pravidelne informovaný o hospodárskych výsledkoch, vývoji danového základu a daňových povinnostiach. Vďaka tomu budete mať vždy presné informácie o ekonomickej kondícií Vašej firmy a plnení daňovych povinností.

Kompletné účtovnícke služby

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Zorganizovanie, nastavenie a optimalizovanie účtovníctva. Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, mzdy a personalistika, evidencia majetku, pracovné cesty, kniha prevádzky motorového vozidla a ďalšie účtovnícke služby pre malé a veľké firmy.
Daňové priznania

Daňové priznania

Príprava všetkých daňových povinností klienta, priebežné vyhodnocovanie základu dane, jeho optimalizácia vrámci platnej legislatívy. Daň z príjmov právnických ôsob, daň z príjmov fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností.
Ostatné ekonomické služby

Ostatné ekonomické služby

Outsourcing podnikateľom a malým firmám, ktorým je zbytočné investovať do rozsiahlych softvérov; vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr so splatnosťou záväzkov a pohľadávok, modifikácia hospodárskeho výsledku na daňový základ, účtovné smernice, návrhy zápisníc z Valného zhromaždenia spoločníkov.

Účtovníctvo nechajte na nás!